You are here:  / Pozostałe / Korepetycje angielski

Korepetycje angielski

Komfortowe zasady skorzystania z pomocy naukowej przez Internet
Komfortowe zasady korzystania ze wsparcia naukowego za pośrednictwem Internetu oferuje firma Lektor Personalny. Dla uczniów i ich rodziców istotne jest to, że grafik uczenia się ustala się zawsze osobiście. Pierwsza lekcja trwa 60 minut i płaci się za nią 50% z kwoty ustalonej w kosztorysie. Umowa podpisana jest dopiero po pierwszym spotkaniu, na czas nieokreślony. Opłat dokonuje się każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez firmę rachunku w wersji elektronicznej. Na każdym z etapów nauczania z Korepetycje matematyka można rezygnować. Na tyle elastyczne reguły motywują do skorzystania z podanej pomocy naukowej. Poza zajęciami online można skorzystać z możliwości dojazdu nauczyciela do ucznia. Z oferty poza młodszymi uczniami mogą skorzystać też dorośli. Indywidualne korepetycje w domu mogą być zrealizowane na wiele sposobów, w zależności od określonych oczekiwań naukowych. Opcja skorzystania z indywidualnych lekcji to już regularny trend.